Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις ψυχολογικής στήριξης στους ωφελούμενους όλων των ηλικιών στην Π.Ε. Ξάνθης. Έχουν προγραμματιστεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από ψυχολόγους του Προγράμματος. Στόχος είναι η καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, εμπιστοσύνης, ασφάλειας των ωφελούμενων και η άρση των προβλημάτων καθημερινής διαβίωσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με Ψυχολόγο του προγράμματος στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • 6909034382
  • 6909034219

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ