Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιχειρηματικότητα/ χρηματοδοτικά εργαλεία/ επιδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων / ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη.

Μπορείτε να κλείσετε θέση στα εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού με επικοινωνία στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • 6909034382
  • 6909034219

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ