ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (υπ’αριθ.Γ.Δ.5οικ.2961-10(Β΄128/2017) κοινή υπουργική απόφαση).

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ -Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης όπως συνηθίζεται να λέγεται) στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, θα πρέπει ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα και τον εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο επιθυμεί να εξυπηρετείται.

Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή  που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ.

Οι διανομές τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομών κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης και τον Δήμο κατοικίας του νοικοκυριού. Η ενημέρωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ για τις επικείμενες διανομές πραγματοποιείται με ευθύνη των Κοινωνικών Συμπράξεων στην οποία υπάγονται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει:

  • στους Δήμους (Κοινωνικές Υπηρεσίες) και
  • τα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής σας
  • ή απευθείας στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ: www.teba.gr
(Πρόγραμμα-Θεσμικό πλαίσιο-ΦΕΚ 128/Β/2017,ΦΕΚ 1474/Β/2017)
&
A) https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/plirofories/
B) https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ergasias-kai-koinonikon-upotheseon/organismos-pronoiakon-epidomaton-kai-koinonikes-alleleggues-opeka/elakhisto-egguemeno-eisodema

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αριθ.: Γ.Δ.5οικ.2961-10 ΦΕΚ 128  Β’ 24-1-2017 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Αριθ. Δ23/οικ.17108/875 ΦΕΚ1474 Β’ 28-4-2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD).

Αριθ. Δ26/13/οικ.61620/848 ΦΕΚ 4750 Β’ 29-12-2017 Τροποποίηση της υπ’ ́ αριθ. Δ23/οικ.17108/875 (Β ́1474/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)»

ΦΕΚ 3359 Β 28-7-2021 Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα