Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδία. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν τμήματα Ρομποτικής, Μαγειρικής, Messy Play, Zumba, Πηλού και Εικαστικών.

Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας με επικοινωνία στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • 6909034382
  • 6909034219

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ