ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (FAQ)

 

 1. Ποιοι είναι οι Ωφελούμενοι (δικαιούχοι) των Συνοδευτικών Δράσεων;

Οι υπηρεσίες απευθύνονται στους ωφελούμενους του Τ.Ε.Β.Α. – δικαιούχους του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (Ε.Ε.Ε.).

 

 1. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται;

Προσφέρονται 6 ομάδες υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά:

Συνοδευτικό Μέτρο 1: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών).

Συνοδευτικό Μέτρο 2: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών.

Συνοδευτικό Μέτρο 3: Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).

Συνοδευτικό Μέτρο 4: Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

Συνοδευτικό Μέτρο 5: Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών.

Συνοδευτικό Μέτρο 6: Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

 

 1. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις συνοδευτικές υπηρεσίες;

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες,

 

Α) είτε μέσω συνεντεύξεων που διεξάγονται κατά τις διανομές των προϊόντων

 

Β) είτε με την απευθείας διατύπωση συγκεκριμένου αιτήματος από τους ίδιους τους ωφελούμενους,

στους αριθμούς  τηλεφώνου:         

 • 6909034382
 • 6909034219

και στα κατά τόπους  Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

 

Για τη διατύπωση αιτημάτων που συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες ή για την συζήτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο εξειδικευμένος επιστήμονας της Ομάδας του ΤΕΒΑ/FEAD Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ»  θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα/  ωφελούμενο, ώστε να   διαγνωσθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι ειδικότερες ανάγκες και να σχεδιασθεί από κοινού με τον/-ην ωφελούμενο/-η ένα ατομικό/ οικογενειακό πλάνο κοινωνικής υποστήριξης.

 

Γ) Ενημέρωση μέσω της Ιστοσελίδας του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Ξάνθης

www.tebaxanthi.gr

 

 1. Πού και πως θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες;

Οι Συνοδευτικές Δράσεις που αφορούν συμβουλευτική (ατομική/ ομαδική) παρέχονται ύστερα από επικοινωνία με την ομάδα συμβούλων (κοινωνικών λειτουργών) του προγράμματος της Π.Ε. Ξάνθης και στη συνέχεια με δια ζώσης συναντήσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος επιθυμεί η συνάντηση να γίνει ηλεκτρονικά αυτό είναι εφικτό.

Οι δράσεις πολιτισμού που στοχεύουν σε ωφελούμενους της Π.Ε. Ξάνθης παρέχονται δια ζώσης ύστερα από κράτηση θέσης στα διαφορετικά δρόμενα που πραγματοποιούνται.

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, παρέχονται ύστερα από επικοινωνία με την ομάδα συμβούλων (κοινωνικών λειτουργών) του προγράμματος της Π.Ε. Ξάνθης και στη συνέχεια με δια ζώσης συναντήσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος επιθυμεί η συνάντηση να γίνει ηλεκτρονικά αυτό είναι εφικτό.

Οι δράσεις αθλητισμού παρέχονται ύστερα από επικοινωνία με την ομάδα συμβούλων (κοινωνικών λειτουργών) του προγράμματος της Π.Ε. Ξάνθης και στη συνέχεια με δια ζώσης είτε απευθείας με τα Αθλητικά Σωματεία είτε με την Γυμνάστρια του προγράμματος.

 

 

 1. Τι περιλαμβάνουν οι ατομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής;

Στις ατομικές υπηρεσίες  Συμβουλευτικής παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες Κοινωνικου Λειτουργού. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την διατύπωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων και την ομαλή ένταξη μελών της οικογένειας στην κοινότητα.
 • υπηρεσίες Ψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, αντιμετώπιση των δυσκολιών και βελτίωση της ζωής, της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας.
 • υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, διάγνωση και θεραπεία παιδιών και στήριξη των οικογενειών τους.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε Παιδιά. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας σε παιδιά και συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε Ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαταραχές που πλήττουν τον τομέα της ομιλίας και της επικοινωνίας.
 • υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλώνδιαχείρισης προϋπολογισμού, χρεών και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Δεν αφορούν υπηρεσίες λογιστή (συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντύπων ΑΑΕΔ κ.λπ.)
 • υπηρεσίες μαίας που απευθύνεται σε νέες μητέρες ή έγκυες γυναίκες πραγματοποιώντας συμβουλευτική για θέματα όπως η διαδικασία του τοκετού, είτε φυσιολογικός είτε καισαρική τομή, τι να περιμένουν τις πρώτες μέρες με το μωρό τους και τον μητρικός θηλασμός
 • υπηρεσίες διατροφολόγου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διατροφική εκπαίδευση ενηλίκων, εφήβων και παιδιών καθώς και εξατομικευμένη αρωγή μέσω διαιτολογίου.

 

 1. Πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις συνοδευτικές υπηρεσίες;

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όποτε οι ίδιοι επιθυμούν. Η ταχύτερη δυνατή δήλωση ενδιαφέροντος θα επιτρέψει τόσο στην καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων ωφελουμένων όσο και στην διοργάνωση ομαδικών δράσεων κοινωνικής υποστήριξης και συμπερίληψης.

 

 1. Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων;

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από αντίστοιχους επιστήμονες με εξειδίκευση στα παραπάνω πεδία ενδιαφέροντος. Όλες οι πληροφορίες παραμένουν  εμπιστευτικές.