Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τη ενίσχυση των βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν εκπαίδευση και εξοικείωση ενηλίκων στις  συναλλαγές με το Δημόσιο (Κεντρική Κυβέρνηση και Δήμο), την πλοήγηση στο ίντερνετ και τη χρήση των social media.

Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας με επικοινωνία στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • 6909034382
  • 6909034219