Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν  αθλητικές δράσεις για τα ωφελούμενα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικίας 5 – 17 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες αθλητικών σωματείων όπως μπάσκετ, volley και κολύμβηση με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους και την σωματική τους άσκηση. Η πρόσβαση στα αθλητικά σωματεία θα γίνει με τη λήψη Voucher του προγράμματος ύστερα από επικοινωνία με την Κοινωνική Σύμπραξη στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • 6909034382
  • 6909034219

Στόχος των αθλητικών δράσεων είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της διάθεσής τους για παιχνίδι